CSŐDELJÁRÁS, FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS, VÉGREHAJTÁSI JOG, KÖVETELÉSKEZELÉS

CSŐDELJÁRÁS, FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS, VÉGREHAJTÁSI JOG, KÖVETELÉSKEZELÉS

Ügyvédeink jogi tanácsadást és képviseletet nyújtanak csőd-, felszámolási, végelszámolási és végrehajtási eljárások során, függetlenül attól, hogy ügyfelünk adós vagy hitelezői pozícióban van-e.

Széles körű tapasztalattal rendelkezünk a hitelezői pozícióban lévő ügyfeleink érdekeinek biztosításában a fizetésképtelenségi eljárások során, hatékony megoldásokat dolgozunk ki követeléskezelés területén.

Törekszünk arra, hogy ügyfeleinknek a csőd-, felszámolás- és végelszámolási ügyek minden területét felölelő jogi tanácsadást nyújtsunk, ideértve különösen a kapcsolódó ingatlan, adó, számviteli és társaság jogi kérdéseket.